top of page
  • Writer's pictureSpaceModern

SLIWILS - Barcelona, Spain

SLIWILS je brend pertli koji je stvoren da ispuni funkciju koja prevazilazi vezivanje pertli. Filozofija koja stoji iza brenda je da pertle treba da se boje, da se personalizuje, da se prilagode

modi, trendovima, da se razlikuju, da su zabavne, da razmenjuju i primenjuju beskonačne ideje zbog kojih smo neponovljivi i jedinstveni. Uskoro u svim na[im radnjama!Kommentare


bottom of page